Phương pháp hợp tác đại lý Dubai Palace – 322722.com

DUBAI PALACE chân thành chào đón bạn trở thành đối tác đại lý của chúng tôi. Hợp tác với chúng tôi, bạn có thể kiếm tiền và trở nên giàu có một cách dễ dàng mà không cần vất vả, dầm mưa dãi nắng vì kiếm tiền.

DUBAI PALACE cung cấp hai loại lợi nhuận hoa hồng dành cho đại lý: loại hoa hồng thứ nhất là thu nhập trực tiếp; loại hoa hồng thứ hai là thu nhập gián tiếp. Cũng có nghĩa là bạn có thể thông qua quảng cáo trực tiếp DUBAI PALACE, những hội viên do bạn giới thiệu tới đăng ký tài khoản tại DUBAI PALACE, tổng số tiền thắng thua của họ hàng tháng sẽ đem đến cho bạn nguồn lợi nhuận hoa hồng trực tiếp. Ngoài ra, DUBAI PALACE cũng khuyến khích bạn giới thiệu bạn bè đến đăng ký trở thành đại lý của chúng tôi, đó được coi là nguồn lợi nhuận gián tiếp chúng tôi dành cho bạn, với mỗi một đại lý tuyến dưới mà bạn giới thiệu cho chúng tôi, DUBAI PALACE sẽ trích một khoản lợi nhuận đại lý tuyến dưới với tỷ lệ nhất định cho bạn.
Lợi nhuận hoa hồng trực tiếp

Cơ sở để tính lợi nhuận hoa hồng trực tiếp: được tính theo Tổng lợi nhuận thực tế trong tháng từ hội viên DUBAI PALACE do bạn giới thiệu, tỷ lệ phần trăm hoa hồng từ 30% đến 40%, phương thức tính theo từng bậc, bạn có thể tham khảo bảng biểu bên dưới:
Số lượng hội viên tối thiểu Tổng lợi nhuận thực thu trong tháng từ hội viên Tỷ lệ phần trăm hoa hồng

12-09-2015 1-45-48 PM

1.【Hội viên cấp dưới】được quy định: Trong một tháng có số cược hiệu lực đạt tối thiểu 1.600.000 VNĐ. Mỗi tháng đại lý cần có tối thiểu 6 hội viên cấp dưới đạt quy định thì mới có thể nhận được tiền hoa hồng.
A. Nếu trong tháng đại lý không đạt đủ số【Hội viên cấp dưới】tối thiểu 6 người, bất luận số tiền hoa hồng của tháng đó là số âm hay số dương, thì đều không được tính tích lũy vào tháng sau (Số tiền hoa hồng của tháng đó sẽ được quy về 0)
B. Nếu trong tháng đại lý đạt đủ số【Hội viên cấp dưới】6 người trở lên, bất luận số tiền là hoa hồng của tháng đó là số âm hay số dương, thì đều được tính tích lũy vào tháng sau.
2. Nếu trong tháng tiền lợi nhuận của đại lý đạt đủ điều kiện tuy nhiên số【Hội viên cấp dưới】không đạt đủ số lượng tương đương thì sẽ dựa trên số lượng【Hội viên cấp dưới】để tính phần trăm hoa hồng. Ví dụ: Nếu đại lý A có tiền lợi nhuận của tháng đạt 800 triệu, tuy nhiên trong tháng đó chỉ có 10 hội viên cấp dưới đạt quy định thì đại lý A sẽ được tính số tiền hoa hồng của tháng với tỉ lệ 30%
3. Ví dụ về cách tính hoa hồng theo hình thức bậc thang:Nếu đại lý A có【Lợi nhuận trong tháng là 600.000.000,hội viên cấp dưới đạt 30 người】,thì tiền thưởng hoa hồng sẽ được tính như sau: Tiền thưởng hoa hồng trong tháng của đại lý A nhận được sẽ là 192.500.500 VNĐ
Cấp bậc lợi nhuận trong tháng Lợi nhuận của đại lý A trong tháng Tỷ lệ phần trăm hoa hồng Tiền hoa hồng nhận được

22222222222

4. Các khoản phí liên quan bao gồm: Tiền khuyến mãi của hội viên, các khoản phí nạp rút tiền (hội viên rút tiền trùng lặp: phí rút tiền/ tiền phí do rút tiền khi chưa đạt số cược hiệu lực do hội viên gánh chịu và không tính vào công thức)
Thời gian quyết toán tiền hoa hồng và các bước nhận tiền hoa hồng
1. Ngày 10 hàng tháng sẽ tiến hành quyết toán lợi nhuận hoa hồng của tháng trước. Ví dụ: Ngày 10/06 sẽ quyết toán lợi nhuận hoa hồng của tháng 5.
2. Từ ngày 10-15 hàng tháng, hai bên sẽ tiến hành đối chiếu lợi nhuận của tháng, Đại lý phải chủ động sử dụng Skype hoặc Email chuyên dùng để liên hệ với bộ phận phụ trách đại lý của DUBAI PALACE để tiến hành đối chiếu số lợi nhuận hoa hồng trong tháng, đồng thời cung cấp thông tin chuyển khoản cho bộ phận phụ trách. Thông tin liên hệ bộ phận phụ trách đại lý:

Email: t99cs1@gmail.com
Skype: t99_cs

3. Sau khi hai bên đối chiếu không có vấn đề, trong vòng 3 ngày Bộ phận tài vụ của chúng tôi sẽ chuyển số tiền lợi nhuận mà Đại lý thu được vào tài khoản ngân hàng của Đại lý.
4. Nếu trở thành Đại lý liên doanh của DUBAI PALACE trước ngày 15 của tháng thì đến ngày 16 của tháng sau bạn có thể được nhận lợi nhuận hoa hồng. Nếu sau ngày 15 của tháng (không bao gồm ngày 15) mới tham gia vào kế hoạch hợp tác thì chúng tôi sẽ tích lũy lợi nhuận đến ngày 16 của tháng thứ 3 chuyển khoản cho bạn.
Ví dụ: Ngày 18/05 bạn trở thành Đại lý của DUBAI PALACE thì đến ngày 16/07 bạn sẽ nhận được lợi nhuận hoa hồng của tháng 5 và tháng 6.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.