Hướng dẫn DUBAI PALACE: Thao tác chuyển đổi số dư

Để có th tn hưởng tt c các trò chơi ti các sàn gii trí khác nhau trên DUBAI PALACE, trước khi bt đầu chơi bn cn chuyn đổi s dư ca mình ti sàn gii trí mà bn mun chơi. Bn có th tham kho các bước thc hin dưới đây để nm rõ cách thc chuyn đổi:

1. Sau khi đăng nhp, bm vào [Chuyn đổi s dư] hoc vào [Trung tâm hi viên] ri chn [Chuyn đổi sdư]

2.Bạn s nhìn thy phía trên s hin th chi tiết s dư hin ti ca bn

3. Lựa chn chính xác tài khon cn chuyn đi và chuyn vào, sau đó nhp vào s tin mà bn cn chuynđổi

*Nếu bn mun đặt cược th thao, bn cn chuyn s dư ca bn ti tài khon ti sàn th thao; nếu bn mun chơi ti Casino trc tuyến bn cn chuyn tin ti các sàn gii trí trong casino trc tuyến như BBIN, EA, AG

4.Chuyển đổi thành công, bn s nhìn thy chi tiết s dư ti các sàn , xin xác nhn để chắc rằng s dư đãđược chuyn đổi thành công.

5.Bạn có th vào [Trung tâm hi viên][Ghi chép giao dch][chi tiết chuyn đổi sdư] kim tra tt c các giao dch chuyn đổi s dư ca bn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.