[Dubai Palace] Quản lý tài khoản

Quản lý tài khon
 
1. Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu, xin bấm vào 【Trung tâm hội viên】để tiến hành thay đổi. 

2. Bạn có thể kiểm tra thông tin của tài khoản trong mục 【Thông tin tài khoản】, bạn có thể thay đổi Yahoo của bạn bất kỳlúc nào. Để đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản, các thông tin khác nếu muốn thay đổi vui lòng liên hệ bộ phận CSKH 24/7 để được giúp đỡ.

 


3. Nếu thông tin tài khoản của bạn hiển thị 【Chưa hoàn thiện】 nghĩa là bạn chưa thiết lập 【Mật khẩu rút tiền】. Khi bạn thực hiện rút tiền hệ thống sẽ nhắc nhở bạn thiết lập.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.