Dự đoán EURO 2016

[Thời gian khuyến mãi]Bắt đầu từ 11:00 ngày 08/06/2016 đến 03:00 ngày 07/07/2016 (Giờ Việt Nam)

[Nội dung khuyến mãi]: Trong thời gian khuyến mãi diễn ra, nếu có đơn nạp tiền thành công từ 2,600,000 VNĐ trở lên có thể tham gia dự đoán 1 vòng thi đấu, nếu có 2 đơn nạp 2,600,000VND thì sẽ được dự đoán 2 vòng…

[Hướng dẫn dự đoán]

* Dự đoán các đội tuyển được vào vòng trong, dự đoán đúng sẽ nhận tiền thưởng tương ứng.

Giải may mắn 126.000VND: DUBAI sẽ ngẫu nhiên chọn ra 100 hội viên có dự đoán đúng 5/16 đội của vòng bảng  hoặc 3/8 đội của vòng 16 và không nhận được tiền thưởng dự đoán để trao giải may mắn 126.000VND

[Tiền thưởng qua vòng]

 1. Đảm bảo mức thưởng thấp nhất 160.000VND:nếu tiền thưởng sau khi chia đều cho hội viên trúng thưởng thấp hơn mức thấp nhất thì sẽ lấy mức thấp nhất để phát thưởng
 2. Vòng 16 đội – tổng tiền thưởng qua vòng 16.000.000 VND: hội viên đạt điều kiện nhận thưởng dự đoán tại [vòng bảng] và [vòng 16 đội] sẽ có cơ hội được chia khoản tiền thưởng qua vòng 16.000.000 VND
 3. Vòng 8 đội – tổng tiền thưởng qua vòng 16.000.000 VND: hội viên đạt điều kiện nhận thưởng dự đoán tại [vòng bảng] [vòng 16 đội] và [vòng 8 đội] sẽ có cơ hội được chia khoản tiền thưởng qua vòng 16.000.000 VND
 4. Chung kết – tổng tiền thưởng qua vòng 30.000.000 VND: hội viên đạt điều kiện nhận thưởng dự đoán tại [vòng bảng] [vòng 16 đội] [vòng 8 đội] và [vòng chung kết] sẽ có cơ hội được chia khoản tiền thưởng qua vòng 30.000.000 VND

[Cách tính tiền thưởng qua vòng]  

Nếu dự đoán thành công qua tất cả các vòng thì sẽ được chia giải thưởng qua vòng với tổng tiền thưởng 30.000.000VND

 1. Thứ tự dự đoán qua vòng: Vòng bảng ==> Vòng 16 đội ==>Vòng 8 đội ==> Vòng chung kết.

Dựa theo trình tự các vòng, hội viên liên tiếp nhận được tiền thưởng dự đoán thì sẽ có cơ hội được chia tiền thưởng qua vòng dựa theo số hội viên dự đoán đúng của vòng đó.

 1. Nếu một trong các vòng không được nhận tiền thưởng dự đoán (không tính giải thưởng may mắn), thì sẽ không được chia tiền thưởng qua vòng ở các vòng tiếp theo

Ví dụ: Hội viên DUBAI888 có kết quả dự đoán tại EURO  2016 như sau, thì tổng tiền thưởng được nhận là 5,000,000VND

[Thể lệ khuyến mãi]

 1. Số người trúng thưởng của mỗi trận giới hạn 1000 người, dựa theo thứ tự dự đoán để phát thưởng. Hội viên ở mỗi vòng đều có thể nhận được mức thưởng cao nhất
 2. Hội viên có đủ điều kiện chỉ được dự đoán một trận đấu, dự đoán đã được gửi đi thì không thể chỉnh sửa hay hủy bỏ
 3. Tất cả tiền thưởng phải đạt bội số cược hợp lệ 3 lần thì mới được rút tiền, tiền thưởng sẽ được phát trước 18:00 thứ tư hàng tuần sau cho các trận đấu đã kết thúc
 4. Khuyến mãi [Dự đoán Euro], [Dự đoán Copa America] được tính cùng 1 lúc, nếu chỉ có 1 đơn nạp tiền 2.600.000 VND trở lên thì chỉ được chọn 1 lần dự đoán. Nếu muốn dự đoán tất cả thì cần tiến hành nạp tiền mới có thể tham gia
 5. Khuyến mãi này áp dụng các <Điều khoản khuyến mãi chung> của DUBAI PALACE
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.